รับหุ้น IPO ( Initial Public Offering ) แบบไหนสะดวกที่สุด ?

การนำหุ้นสามัญเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปิดไว้ กับบริษัทหลักทรัพย์จะเป็นวิธีที่สะดวกในการซื้อขายที่สุด ยิ่งหากท่านต้องการซื้อขายในวันแรกของการซื้อขายในตลาดรอง ( First Day Trading ) วิธีนี้ลดปัญหาใบหุ้นสามัญถึงมือล่าช้าหรือสูญหายและสะดวกที่สุด เพราะไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารการโอน เมื่อต้องการขายจะขายได้ทันที มารู้จักกับการซื้อ – ขายหุ้นแบบ IPO ( Initial Public Offering ) และการ รับหุ้น IPO ( Initial Public Offering ) แบบไหนสะดวกที่สุด ? ลองตามหาได้ที่นี่กับ slotxo2u

รับหุ้น IPO แบบไหนสะดวกที่สุด ?

IPO หรือ Initial Public Offering คือ การเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ประชาชนที่จองซื้อหุ้น IPO และได้รับการจัดสรร สามารถเลือกรับหุ้นสามัญได้ 3 วิธีคือ

  1. เลือกรับเป็นเป็นใบหุ้นสามัญ โดยจัดส่งทางไปรษณีย์
  2. ฝากหุ้นสามัญไว้กับ “ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ” หรือ “ TSD ” ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account )
  3. นำหุ้นสามัญเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ได้เปิดไว้กับบริษัทหลักทรัพย์ 
หุ้น

วิธีไหนที่จะสะดวกที่สุด และง่ายต่อการซื้อขาย

วิธีที่หนึ่ง เลือกรับเป็นใบหุ้นสามัญจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้ลงทุนจะต้องระบุที่อยู่ในการจัดส่งที่ชัดเจน การซื้อขายจะทำกันเองระหว่างผู้ซื้อ ( ผู้รับโอน ) และผู้ขาย ( ผู้โอน ) โดยการลงชื่อผู้โอน และผู้รับโอนด้านหลังใบหุ้นนั้น
วิธีที่สอง ฝากหุ้นสามัญไว้กับ “ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด ” หรือ “ TSD ” ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ( Issuer Account ) การซื้อขาย ( โอนหุ้นสามัญ ) ทำได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
วิธีที่สาม เหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ สิ่งที่ท่านต้องรู้คือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่าน ( สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลบัญชีของท่าน ) และระบุชื่อบริษัทหลักทรัพย์ที่สังกัดของเลขที่บัญชีซื้อขาย เมื่อได้รับจัดสรรหุ้นสามัญจะเข้าพอร์ตของท่านสามารถซื้อขายได้ ผ่านช่องทางการซื้อขายของท่านที่มีอยู่ เช่น โปรแกรม Settrade Streaming ฯลฯ

จะเห็นได้ว่า ท่านสามารถเลือกรับหุ้น IPO ในรูปแบบที่หลากหลาย แต่วิธีที่สามจะเป็นวิธีที่สะดวกในการซื้อขายที่สุด ยิ่งหากท่านต้องการซื้อขายในวันแรกของการซื้อขายในตลาดรอง ( First Day Trading ) วิธีนี้ลดปัญหาใบหุ้นสามัญถึงมือล่าช้า หรือสูญหาย ( วิธีรับที่หนึ่ง ) และสะดวกที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเวลาเตรียมเอกสารการโอน เมื่อต้องการขายจะขายได้ทันที ( วิธีที่หนึ่ง และสอง ต้องดำเนินการโอนเสียก่อน )

การมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์จึงช่วยในเรื่อง ‘ ความสะดวก ’ และ ‘ ลดปัญหาใบหุ้นสามัญสูญหาย ’ สำหรับผู้ลงทุนที่เลือกรับใบหุ้นสามัญทางไปรษณีย์ ( วิธีที่หนึ่ง ) หรือฝากหุ้นสามัญไว้กับ “ TSD ” ( วิธีที่สอง ) ท่านสามารถโอนหุ้นสามัญเข้าพอร์ตได้ภายหลัง หากท่านยังไม่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์